Hızlı
Teklif Al
Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız
Politikalarımız
Anasayfa / Kurumsal / Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

 • Sürdürülebilir büyüme hedefi ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 • Kalite yönetim sistemimizin şartlarına uymayı, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Hiçbir koşulda hizmet kalitemizden ödün vermeden müşteri memnuniyetini üst seviyede tutacağımızı,
 • Bulunduğumuz sektörde öncü olmak ve bu süreci devam ettirmek için yeniliklere hızlı ve etkin bir şekilde adapte olacağımızı,
 • Çalışanlarımızın süreçlerin her aşamasında aktif olarak yer almalarını sağlayarak müşterilerimize kaliteli çözümler sunmayı taahhüt ederiz.
 • Etkin bir kalite yönetim sistemi için Süreç Yaklaşımı ve Risk Temelli Düşünce felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik ederek bu felsefeleri şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak devam ettireceğimizi,
 • Sürdürülebilir çözüm süreçlerinde yasal mevzuatları ve mali sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.
Çevre Politikamız
Çevre Politikamız

 • Tüm Kınay şirketlerimizle, değer ve ilkelerimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşam için çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilinci hedefiyle hareket etmeyi,
 • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek ortak sorumluluk bilinci oluşturup çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol almalarını sağlamayı,
 • Sunmuş olduğumuz hizmetler sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağından tespit ederek yasal mevzuatlara uygun olarak ortadan kaldırmayı,
 • Daha yaşanılabilir bir dünya için kaynakları verimli ve etkin kullanmayı,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltıp toprağa, suya ve havaya verilen zararı minimum seviyeye indirmeyi,
 • Çevreye olan duyarlılığımızı sürekli iyileştirerek iç ve dış paydaşlarımızın çevre hedeflerine yönelik beklentilerini karşılamayı,
 • Çevre ile ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuatı minimum kabul edip üzerinde uyumu sağlamayı,
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 standardına uygun çevre yönetim sistemi uygulayıp devamlılığını ve gelişimini sağlamayı taahhüt eder
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Sunmuş olduğumuz hizmetleri planlarken çalışanlarımızı ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini düzenler ve önlemler alırız.
 • Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul eder, devamlılığını sağlamak için uyum ve yükümlülüklerini izler, ölçer ve geliştiririz.
 • Faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimiz olup “Sağlığını Koru, İşini Koru” sloganı ile bu anlayışı ifade ederiz.
 • Meslek hastalıklarının, iş kazalarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetebilir aksiyonlarla çalışmalar yürütürüz.
 • Tüm faaliyetlerimizi, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlarımızın ve ilgili tarafların farkındalığını geliştirecek eğitimler düzenler ve sisteme teşvik ederiz.
 • Sunmuş olduğumuz hizmetlerde oluşabilecek yangın ve patlama gibi büyük kazalardan, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı korumak için acil durum ekipmanlarını sürekli izler ve ölçeriz.
 • Organizasyon yapısındaki tüm çalışanlarımızla İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi taahhüt ederiz.
Bilgi Güvenliği Politikası
Bilgi Güvenliği Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli gelişimini sağlamak için;
 • İşe Etkisini (Varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak),
 • Tehdit Olasılığını (Zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, siber saldırı motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak),
 • Bilginin Gizliliğini (Sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması),
 • Bütünlüğünü (Yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması),
 • Erişimine (Yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğunda kullanılabilir olması),
ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi bu verilerden hedefler üretmeyi, zayıflıklarımızı ve tehditlerimizi alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, işimizin, müşterilerimizin, diğer paydaşlarımızın ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.